Persondata

Alpacawalk respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger, som du afgiver på alpacawalk webshop. Desuden er vi opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personoplysninger. Alpacawalk registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor.

Ved at benytte alpacawalk.dk eller bestille varer i Alpacawalks webshop accepterer du, at Alpacawalk registrerer og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med nedenstående.

Du kan benytte alpacawalk.dk uden at fortælle os, hvem du er eller give personoplysninger om dig selv. Alpacawalk.dk benytter cookies (se mere i afsnittet  nedenfor), men benyttelsen af alpacawalk.dk medfører ikke i sig selv registrering af personoplysninger.

For at Alpacawalk kan handle og levere varer og andre tjenester, har vi brug for visse personoplysninger, som du selv afgiver, eksempelvis når du:

  • Foretager et varekøb i Alpacawalks webshop
  • Sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback, eller
  • I øvrigt giver personoplysninger til os via alpacawalk.dk eller på anden måde

Ved afgivelse af personoplysninger samtykker du i, at Alpacawalk behandler personoplysningerne, herunder at Alpacawalk:

  • Registrerer de personoplysninger, du afgiver herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail samt evt. andre oplysninger
  • Registrerer oplysninger om de køb, du foretager på alpacawalk.dk

Alpacawalk sælger på ingen måde dine personoplysninger til tredjepart og opbevarer ikke informationer om dine betalingsmidler, for eksempel kort-numre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende. De afgivne personoplysninger opbevares i 5 år, for at opfylde bogføringslovens bestemmelser.

Formålet med registreringen og behandlingen af personoplysninger er at kunne levere købte varer til dig, samt hjælpe ved eventuelle fejl og mangler i forbindelse med bestilling og levering.

Du har til enhver tid ret til at:

  • Få oplyst, hvilke personoplysninger, Alpacawalk har registreret om dig
  • Få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger
  • Bede om at få slettet alle personoplysninger

Du kan til enhver tid trække samtykke til behandling af personoplysninger hos Alpacawalk tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den hidtidige behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen heraf.

Den dataansvarlige er:

Alpacawalk ApS
Strandvejen 8
4050 Skibby
CVR nr: 42131407

Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. persondata skal ske skriftligt til kundeservice på mail@alpacawalk.dk.

Klage over Alpacawalk ApS behandling af personoplysninger kan rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

 

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til mail@alpacawalk.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus

https://kpo.naevneneshus.dk/

Scroll to Top